Osud generála( 2007 )

Analyzovat uzel

Autor: Bystrov, Vladimír


Bibliografický záznam

Bystrov, Vladimír: Osud generála; Academia, Praha 2007

Tematické okruhy:

Češi a Slováci ve Velké válce
Sibiř 1918-1920

Kategorie:

Kniha
Autor: JV