Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918 Band II( 1931 )

Analyzovat uzel

Autor

http://honsi.org/literature/svejk/dokumenty/oulk/band2.html

http://honsi.org/literature/svejk/dokumenty/oulk/band3.html

URL

Součásti

Události

Bibliografický záznam

[autor nezadán]: Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918 Band II; Verlag der militärwissenschaftlichen Mitteilungen. Wien 1931

Poznámka k autorským právům: Dílo není možné s ohledem na majetková práva k němu zveřejnit.

Tematické okruhy:

Oficiální historie
Velká válka
Rakousko-uherská armáda
Velká válka obecně
OULK

Kategorie:

německy
Kniha
Autor: JV
Spoluautoři: RK