Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918 Band VI( 1936 )

Analyzovat uzel

Autor

URL

Součásti

Bibliografický záznam

[autor nezadán]: Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918 Band VI 1936

Poznámka k autorským právům: Dílo není možné s ohledem na majetková práva k němu zveřejnit.

Tematické okruhy:

Oficiální historie
Velká válka
Rakousko-uherská armáda
Velká válka obecně
OULK

Kategorie:

německy
Kniha
Autor: JV
Spoluautoři: RK