Češi, české země a Velká válka 1914-1918( 2001 )

Analyzovat uzel

Autor: Šedivý, Ivan


Bibliografický záznam

Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918; Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK