Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům( 2006 )

Analyzovat uzel

Autor: Nedorost, Libor


Bibliografický záznam

Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům; Libri, Praha 2006

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK