Česká společnost a první světová válka : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998( 1999 )

Analyzovat uzel

Autor: Petráš, Jiří


1.) Voják a zbraň (David Pazdera)

2.) Češi v zajetí a zajatci v Čechách (Jitka Zabloudilová)

3.) K méně známým aspektům české účasti v první světové válce (česká účast na černohorském úseku balkánského válčiště z hlediska memoárů jednoho účastníka - Františka Kryštofa) (Jiří Dvořák)

4.) Šlechtic ve Velké válce (Zdeněk Bezecný)

5.) Friedrich Blumentritt v první světové válce (Helena Kopáčová)

6.) Hořký osud Rudolfa Davida, vojáka, který chtěl být básníkem (Dagmar Blümlová)

7.) Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha (Martina a Bohumil Jirouškovi)

8.) Válečné zápisky vojenského kapelníka (František Fürbach)

9.) Doba - zlá doba! aneb Několik poznámek k vybraným osobním pozůstalostem pelhřimovského archivu a muzea (Hana Kábová)

10.) Deník vojáka z I. světové války a jeho konfrontace s historickými událostmi (Věra Kučerová)

11.) Za svobodu vlasti kolem světa aneb Vzpomínky ruského legionáře (Zdeňka Lindová)

12.) 91. pěší pluk a jeho účast na frontách první světové války (Leoš Nikrmajer)

13.) 11. pěší pluk - nejstarší český pěší pluk (Karel Keller)

14.) Na památku veliké historické doby aneb První světová válka a názvy veřejných prostranství na Českobudějovicku (Daniel Kovář)

15.) Pivovarnictví v českých zemích za první světové války se zvláštním zaměřením na situaci v Českých Budějovicích (Ivo Hajn)

16.) Pomník padlým vojínům v první světové válce v Kolodějích nad Lužnicí (Josef Blüml)

17.) Českokrumlovsko v prvním roce světové války (Jiří Veselý)

18.) První světová válka a váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny v Chebu (Jitka Chmelíková)

19.) Česká strana agrární na počátku první světové války (Jaroslav Rokoský)

20.) Čeští evangelíci v Plzni za první světové války (Luděk Krčmář)

21.) První světová válka s odstupem osmi desetiletí (Vladislav Burian)

Recenze

Sborník obsahuje příspěvky rozdílné kvality, jeho celková úroveň tím značně trpí.

ad 1.) Nástin vztahu českého vojáka ke zbraním a válčení, velmi stručný, ale obsahující velké množství odkazů na literaturu k tématu

ad 2.) Informačně bohatý přehled o zajatcích české národnosti (včetně odhadů počtů) a stručnější přehled o ruských zajatcích v Čechách, doplněné několika archivními dokumenty. Vytknout lze to, že v příloze jsou uvedeny počty zajatců zcela se rozcházející s údaji v hlavním textu a že ve druhé části se věnuje zajateckým táborům jen v Čechách, nikoliv na Moravě.

ad 3.) Odstrašující příklad "historické" práce názvem i obsahem, nehodný dalšího komentáře.

ad 4.) Krátký popis krátké účasti Karla V. ze Schwarzenbergu ve válce

ad 5.) Stručný popis účasti jistého místního umělce ve válce

ad 6.) Životní příběh mladíka povolaného do války včetně úryvků z jeho dopisů a deníku

ad 7.) Rozbor literárního díla souvisejícího s válkou

ad 8.) Plný text zápisků Jana Zemana sloužícího u hudby 75.p.pl.

ad 9.) Přehled regionálních pramenů s několika krátkými ukázkami

ad 10.) Plné znění deníku (psaného velmi stručným stylem) Františka Kučery doprovázené pokusem autorky o odborný komentář (psaným stylem dítěte, nemajícího navíc příliš znalostí o první světové válce; autorku by mohlo omlouvat, že doufám není historičkou, případně pokud byla v době vzniku textu skutečně studentkou gymnázia...)

ad 11.) Popis cesty Jakuba Turka první světovou válkou

ad 12.) Stručný popis cesty 91. pluku válkou, bohužel až příliš stručný, ale aspoň něco

ad 13.) Heslovitý popis historie pluku, k 1. světové válce prakticky nic

ad 14.) Přehled změn názvů veřejných prostranství na Českobudějovicku během války na počest významných osobností RU a Německa

ad 15.) Podrobný rozbor problematiky včetně statistických údajů

ad 16.) Text o počátku války v Kolodějích a o stavbě pomníku po válce včetně jeho dalších osudů

ad 17.) Popis regionálních událostí z roku 1914 na Českokrumlovsku souvisejících s válkou, který se v mnohém jistě dá zobecnit i mimo region.

ad 18.) Podrobný rozbor situace válečných uprchlíků z Haliče (především Židů) usazujících se v Českých zemích se zřetelem na Cheb

ad 19.)

ad 20.) Studie o situaci českých evangelíků během první světové války se zřetelem na Plzeň

ad 21.) Popis výletu Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci na bojiště u Verdunu

Bibliografický záznam

Petráš, Jiří: Česká společnost a první světová válka : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998; Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999

Tematické okruhy:

Češi a Slováci ve Velké válce

Kategorie:

Kniha
Autor: RK