Zápisky z velké války: anabáze hanáckého medika 1914-1920( 1998 )

Analyzovat uzel

Autor: Opletal, Bedřich


Bibliografický záznam

Opletal, Bedřich: Zápisky z velké války: anabáze hanáckého medika 1914-1920; Paseka, Praha 1998

Tematické okruhy:

Deníky
Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: RK