Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917( 2000 )

Analyzovat uzel

Autor: Hájková, Dagmara


Bibliografický záznam

Hájková, Dagmara: Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917; Historie a vojenství 2000/1, str. 14-37 2000

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK