Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v Rusku v letech 1914 - 1920( 2000 )

Analyzovat uzel

Autor: Zabloudilová, Jitka


Bibliografický záznam

Zabloudilová, Jitka: Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v Rusku v letech 1914 - 1920; Historie a vojenství 2000/1, str. 56-66 2000

Tematické okruhy:

Ruské legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK