Banka československých legií 1919 - 1925( 2000 )

Analyzovat uzel

Autor: Zabloudilová, Jitka; Brádlerová, Daniela


Bibliografický záznam

Zabloudilová, Jitka; Brádlerová, Daniela: Banka československých legií 1919 - 1925; Historie a vojenství 2000/2, str. 345-377 2000

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK