K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 až 1917( 2001 )

Analyzovat uzel

Autor: Kutílková, Dagmar


Bibliografický záznam

Kutílková, Dagmar: K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 až 1917; Historie a vojenství 2001/4, str. 796-815 2001

Tematické okruhy:

Ruské legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK