Legionářská republika? K systému legionářského zákonodárství a sociální péče v meziválečné ČSR( 2002 )

Analyzovat uzel

Autor: Šedivý, Ivan


Bibliografický záznam

Šedivý, Ivan: Legionářská republika? K systému legionářského zákonodárství a sociální péče v meziválečné ČSR; Historie a vojenství 2002/1, str. 158-184 2002

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK