K problematice stejnokrojů příslušníků československé jednotky v Rusku v roce 1918( 2002 )

Analyzovat uzel

Autor: Kutlíková, Dagmar


Bibliografický záznam

Kutlíková, Dagmar: K problematice stejnokrojů příslušníků československé jednotky v Rusku v roce 1918; Historie a vojenství 2002/4, str. 884-912 2002

Tematické okruhy:

Ruské legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK