Pevnost Vladivostok a československé legie v Rusku( 2007 )

Analyzovat uzel

Autor: Dubánek, Martin


Bibliografický záznam

Dubánek, Martin: Pevnost Vladivostok a československé legie v Rusku; Historie a vojenství 2007/2, str. 64-75 2007

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK