'Husité dvacátého století' Odraz fenoménu husitství v československých legiích v Rusku 1914-1920( 2010 )

Analyzovat uzel

Autor: Vácha, Dalibor


Bibliografický záznam

Vácha, Dalibor: 'Husité dvacátého století' Odraz fenoménu husitství v československých legiích v Rusku 1914-1920; Historie a vojenství 2010/1, str. 4-18 2010

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK