Vzduchem 1. světovou válkou Obrazy ze života (a smrti) zapomenutého šikovatele polního pilota Jana Škvora (1893-1918)( 2010 )

Analyzovat uzel

Autor: Rajlich, Jiří


Bibliografický záznam

Rajlich, Jiří: Vzduchem 1. světovou válkou Obrazy ze života (a smrti) zapomenutého šikovatele polního pilota Jana Škvora (1893-1918); Historie a vojenství 2010/1, str. 73-95 2010

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK