S výzvědčíky od švýcarských ledovců až po moře Adriatické( 1938 )

Analyzovat uzel

Autor: Hanzal, Vojtěch


Bibliografický záznam

Hanzal, Vojtěch: S výzvědčíky od švýcarských ledovců až po moře Adriatické; Praha 1938

Tematické okruhy:

Italské legie

Kategorie:

Kniha
Autor: RK