Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v Českých zemích za 1. světové války 1914-1918, svazek 1 - léta 1914-1916( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: kolektiv autorů


Anotace

Obsahuje seznam archivních materiálů týkajících se tématu daného názvem publikace, včetně informací o jejich umístění (archivní fond, značky). Je doplněn podrobným rejstříkem jmenným i věcným a také bibliografií obsahující i další edice dokumentů.

Bibliografický záznam

kolektiv autorů: Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v Českých zemích za 1. světové války 1914-1918, svazek 1 - léta 1914-1916; Státní ústřední archiv v Praze, Praha 1997

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Kniha
Autor: RK