Přerov - Přerovsko - Kojetínsko( 1933 )

Analyzovat uzel

(obsahuje minimálně stať o Kratochvílovi)

Bibliografický záznam

[autor nezadán]: Přerov - Přerovsko - Kojetínsko; Přerov 1933

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Autor: RK