Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka Velké války. Pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko-uherské armády( 1998 )

Analyzovat uzel

Autor: Pazdera, David


Bibliografický záznam

Pazdera, David: Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka Velké války. Pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko-uherské armády; Historie a vojenství 3/1998 1998

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK