Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády od mobilizace a nástupu k jednotce po příchod na frontu( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: Pazdera, David


Bibliografický záznam

Pazdera, David: Češi v první světové válce. Pokus o vymezení válečného prožitku českých vojáků rakousko-uherské armády od mobilizace a nástupu k jednotce po příchod na frontu; Diplomová práce; České Budějovice 1997

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Výběrová bibliografie WW1
Autor: RK