Česká společnost 1848-1918( 1982 )

Analyzovat uzel

Autor: Urban, Otto


Bibliografický záznam

Urban, Otto: Česká společnost 1848-1918; Svoboda. Praha 1982

Tematické okruhy:

Češi a Slováci ve Velké válce

Kategorie:

Kniha
Autor: RK