Čeští vojáci proti válce (1914-1915)( 1961 )

Analyzovat uzel

Autor: Pichlík, Karel


Odkazuje na

Bibliografický záznam

Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce (1914-1915); Naše vojsko. Praha 1961

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Kniha
Autor: RK