Lékař vzpomíná (1895-1920)( 1973 )

Analyzovat uzel

Autor: Vondráček, Vladimír


(autor promoval v roce 1919, do války aktivně nezasáhl)

Bibliografický záznam

Vondráček, Vladimír: Lékař vzpomíná (1895-1920); Avicenum. Praha 1973

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Kniha
Autor: RK