Jak vyhrát cizí válku. Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918( 2000 )

Analyzovat uzel

Autor: Zahradníček, Tomáš


Přehledová knížka o českých, polských a ukrajinských národních snahách za války. Pro nás velmi zajímavá především informacemi a polských, ukrajinských a hlavně polsko-ukrajinských záležitostech v Haliči, ale i česko-polských a česko-ukrajinských kontaktech a vztazích. Zajímavý pohled na problematiku národních aspirací ve východní Evropě a snaha zasadit ji do širšího kontextu. Obsahuje jmenný rejstřík s krátkými medailonky osobností, seznam a informace o politických stranách všech tří národů a poměrně rozsáhlou bibliografii českých, polských i ukrajinských zdrojů.

Bibliografický záznam

Zahradníček, Tomáš: Jak vyhrát cizí válku. Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918; ISV, Praha 2000

Poznámka k autorským právům: Dílo není možné s ohledem na majetková práva k němu zveřejnit.

Tematické okruhy:

Těšínsko
Češi a Slováci ve Velké válce
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK