Bitka pri Krasniku 1914( 1990 )

Analyzovat uzel

Autor: Dangl, Vojtech


Bibliografický záznam

Dangl, Vojtech: Bitka pri Krasniku 1914; Historie a vojenství 1990/1, str. 57-73 1990

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK