Scaroni kontra Munzar( 1991 )

Analyzovat uzel

Autor: Vašíček, Radko


http://www.militaria.cz/archiv/191/clanky/191-24.html

Bibliografický záznam

Vašíček, Radko: Scaroni kontra Munzar; Militarie 1991/1, str. 24-25 1991

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK