Typy českého válečného románu( 1992 )

Analyzovat uzel

Autor: Límanová, Tereza


Bibliografický záznam

Límanová, Tereza: Typy českého válečného románu; in Obraz vojenského prostřední v kinematografii meziválečného Československa. Historický ústav československé armády, Praha 1992

Tematické okruhy:

Češi a Slováci ve Velké válce

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK