Československá legie v Itálii( 1993 )

Analyzovat uzel

Autor: Klípa, Bohumír


Bibliografický záznam

Klípa, Bohumír: Československá legie v Itálii; Historie a vojenství 1993/1, str. 17-97 1993

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK