C. k. poručík letectva Richard Dworzak von Kulmburg( 1995 )

Analyzovat uzel

Autor: Babler, Otto


Bibliografický záznam

Babler, Otto: C. k. poručík letectva Richard Dworzak von Kulmburg; Střední Morava. Kulturněhistorická revue 1995/1, str. 88-90 1995

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK