První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22. - 24. září 1994 na zámku v Liblicích u Mělníka( 1995 )

Analyzovat uzel

Autor: Opat, Jaroslav


129567 Bednář, Miloslav: První světová válka jako výraz duchovní a mravní krize moderního lidství. s. 163-176.

129583 Beld, Antoine van den: Rorty versus Masaryk: Potřebuje západní demokracie morální základy? s. 313-324.

129555 Faucher, Evžen Václav [Faucher, Eugene Václav]: Fašismus jako narcistická krize. s. 32-43.

129561 Firsov, Jevgenij: Boj Čechů a Slováků v Rusku o Masarykův program v letech 1916-1917 a Masarykův odkaz moderní demokracii (ve světle archivních nálezů). s. 103-114.

129568 Ganza-Aras, Tereza: Masarykův postoj k chorvatské a jihoslovanské otázce od konce 19. století do roku 1918. s. 179-188.

129575 Hanak, Harry: Velká Británie, versailleský systém a Čechoslováci. s. 250-261.

129559 Hayashi, Tadayuki: T. G. Masaryk, československé legie a Japonsko. s. 89-95.

129580 Ishikawa, Tatsuo: T. G. Masaryk problémy demokracie. s. 291-298.

129564 Kautman, František: Strukturální změny, které vyvolala první světová válka v krásné literatuře. s. 135-138.

129558 Kováč, Dušan: Prvá svetová vojna: Demokracia, autokracia a revolúcia ako inšpirácia a dedičstvo pre 20. storočie. (Úvaha nad vojnou a odchádzajúcim storočím). s. 76-86.

129581 Kvaček, Robert: Válečný zážitek jako politický faktor. s. 299-301.

129576 Lacaze, Yvon: K cestě prezidenta Masaryka do Paříže v říjnu 1923: Vznik smlouvy o spojenectví a přátelství mezi Francií a Československem v roce 1924. s. 262-266.

129554 Leoncini, Francesco: Národ a demokracie v Masarykově projektu "Nová Evropa". s. 26-31.

129584 Musil, Jiří: Demokracie jako filosofie života a forma vlády. s. 325-333.

129577 Nový, Lubomír: K pojmům "demokracie a theokracie" v Masarykově politické filosofii. s. 269-275.

129553 Opat, Jaroslav: T. G. Masaryk, analytik krize demokracie nové doby. s. 13-25.

129566 Ort, Alexandr: T. G. Masaryk a střední Evropa. s. 149-162.

129573 Pekník, Miroslav: T. G. Masaryk a niektoré aspekty slovensko-českých vzťahov za prvej svetovej vojny. s. 227-236.

129572 Pešková, Jaroslava: Role vědomí o dějinách a dějinnosti při řešení národnostních problémů. s. 220-226.

129574 Pop, Ivan: T. G. Masaryk a otázka Podkarpatské Rusi v závěru první světové války a v době Pařížské mírové konference. s. 237-249.

129557 Povolný, Mojmír: Malý stát v mezinárodním systému. s. 64-75.

129563 Reiman, Michal: Rusko a Evropa. (Náměty k úvaze a k diskusi.) s. 128-134.

129582 Rus, Vojan: T. G. Masaryk, demokracie a současná Evropa. s. 302-312.

129571 Rychlík, Jan: Individuální a kolektivní práva menšin a tzv. právo národů na sebeurčení včetně odtržení. s. 206-219.

129585 Sabathil, Gerhard: Historická dimenze Evropské integrace. s. 334-340.

129570 Szarka, Ladislav: Etnická štruktúra strednej Evrópy a skúsenosti z rekonštrukcie regionu 1918-1919. s. 203-205.

129562 Šedivý, Ivan: Velká Británie a tajná mírová jednání s Rakouskem-Uherskem ve Švýcarsku 1917/1918. s. 115-127.

129569 Šesták, Miroslav: Českoslovanství a jihoslovanství do roku 1918. s. 189-202.

129565 Šolle, Zdeněk: Rakousko a Masarykova idea Nové Evropy. s. 139-148.

129579 Vidňanskij, Stěpan: T. G. Masaryk a ukrajinská otázka. s. 285-290.

129578 Vlček, Radomír: Masarykovo pojetí demokracie a Rusko 1917-1918. s. 276-284.

129560 Vondrášek, Václav: Konstituování státnosti a problémy její obrany. s. 96-102.

129556 Zimmermann, Hans Dieter: Práce na mýtu. Literáti a první světová válka. s. 44-51.

Bibliografický záznam

Opat, Jaroslav: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22. - 24. září 1994 na zámku v Liblicích u Mělníka; Ústav T. G. Masaryka, Praha 1995

Tematické okruhy:

Velká válka
Češi a Slováci ve Velké válce
Československé legie

Kategorie:

Kniha
Autor: RK