Pražský pěší pluk č. 28 na italské frontě 1915 - 1918( 1996 )

Analyzovat uzel

Autor: Fučík, Josef


Bibliografický záznam

Fučík, Josef: Pražský pěší pluk č. 28 na italské frontě 1915 - 1918; Historie a vojenství 1996/4, str. 16-59 1996

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK