Českoslovenství součást evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. Sborník odborné mezinárodní konfernce konané k 50. výročí osvobození Československa. Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě. Luhačovice 28.8. 1995 - 29( 1996 )

Analyzovat uzel

Autor: Kučerová, Stanislava a kol.


Hanzlík, František: K vývoji názorů na státnost Čechů a Slováků před vznikem a v průběhu 1. světové války. s. 154-161.

Hubáček, František -Kučerová, Stanislava: Luhačovické porady. s. 323-328.

Janouch, Roman: Edvard Beneš - Budovatel Československa. s. 191-194.

Kolafa, Štěpán: T. G. Masaryk a D. Makovický (1885-1921). s. 161-166.

Kozílek, Rostislav: Československá branná moc na Slovensku (1918-1919). s. 173-180.

Lochman, Jan Milič: Komenský a Masaryk - o duchovní a mravní rozměr politiky. s. 88-93.

Nehněvajsa, Jiří: Zlomky vzpomínek zaslaných z Pittsburghu. s. 114-117.

Pinz, Jan: Problémy legality a legitimity v československé a české státnosti. s. 81-88.

Rampula, Oldřich: Československé legie za prvé světové války. s. 167-172.

Rychlík, Jan: Vznik společného státu Čechů a Slováků. s. 130-153.

Vaculík, Jaroslav: Zahraniční Češi a Slováci a jejich reemigrace po první a druhé světové válce. s. 185-190.

Bibliografický záznam

Kučerová, Stanislava a kol.: Českoslovenství součást evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. Sborník odborné mezinárodní konfernce konané k 50. výročí osvobození Československa. Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě. Luhačovice 28.8. 1995 - 29; Konvoj. Brno 1996

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Československé legie

Kategorie:

Kniha
Autor: RK