Českoslovenští letci ve francouzské a italské armádě 1914 - 1918( 1996 )

Analyzovat uzel

Autor: Urminský, Ivan


Bibliografický záznam

Urminský, Ivan: Českoslovenští letci ve francouzské a italské armádě 1914 - 1918; HaV 1996/6, str. 30-46 1996

Tematické okruhy:

Francouzské legie
Italské legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK