T. G. Masaryk a vztahy Čechů a Němců. (1882-1937). Sborník příspěvků přednesených od listopadu 1993 do června 1995 v rámci Masarykovy společnosti na FF UK v Praze( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: Gajan, Koloman


Bednář, Miloslav: Masarykovo pojetí duchovní krize evropanství jako zdroje světových válek konce 20.století a problém konce druhé světové války. s. 280-289.

Gajan, Koloman: T. G. Masaryk a česko-německé vztahy v letech 1918-1919. s. 134-168.

Kučera, Martin: O T. G. Masarykovi a rakousko-německé politice. s. 13-33.

Pichlík, Karel: Masaryk, Německo a Němci za první světové války. s. 81-86.

Pichlík, Karel: Masarykovy představy o poválečném uspořádání Evropy. s. 87-118.

Šolle, Zdeněk: T. G. Masaryk a německá otázka do roku 1918. s. 34-59.

Bibliografický záznam

Gajan, Koloman: T. G. Masaryk a vztahy Čechů a Němců. (1882-1937). Sborník příspěvků přednesených od listopadu 1993 do června 1995 v rámci Masarykovy společnosti na FF UK v Praze 1997

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Zahraniční odboj

Kategorie:

Sborník
Autor: RK