Karpatská zima 1914-1915 a jej vplyv na česko-slovenský odboj( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: Kováč, Dušan


Bibliografický záznam

Kováč, Dušan: Karpatská zima 1914-1915 a jej vplyv na česko-slovenský odboj; Slovanské historické studie 23 1997, str. 23-34 1997

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
1. odboj, vznik ČSR

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK