Zásobování Prahy za první světové války( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: Lašťovková, Brabora


Bibliografický záznam

Lašťovková, Brabora: Zásobování Prahy za první světové války; Documenta Pragensia 14 1997, str. 111-117 1997

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK