Vzpomínky československého legionáře Františka Sehnala z Buku od Přerova na ( 1997 )

Analyzovat uzel

Autor: Sehnal, Jiří


Bibliografický záznam

Sehnal, Jiří: Vzpomínky československého legionáře Františka Sehnala z Buku od Přerova na ; Vlastivědný věstník moravský 1997/3, str. 237-249 1997

Tematické okruhy:

Československé legie

Kategorie:

Článek/příspěvek
Autor: RK