Bojoval jsem za císaře pána( 2011 )

Analyzovat uzel

Autor: Augustin Mudrák


Bibliografický záznam

Augustin Mudrák: Bojoval jsem za císaře pána 2011

Tematické okruhy:

Deníky

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: JV
Spoluautoři: RK