Počáteční operace světové války( 1929 )

Analyzovat uzel

Autor: Josef Novozámský


Bibliografický záznam

Josef Novozámský: Počáteční operace světové války 1929

Tematické okruhy:

Velká válka obecně
Autor: JV