Cmentarz wojenny nr 45 - Lipna

Typ: část civilního

GPS: 49°28'29.6544''s.š. 21°20'31.4412''v.d. (poloha ve formátu KML)


Projektoval

http://www.cmentarze.gorlice.net.pl/

Projektował Duszan Jurkowicz. Po remoncie cmentarz dalej jest dosyć trudny do odnalezienia – polecam go do zwiedzenia tylko w przypadku wędrówki doliną dawnej wsi Lipna. Tym bardziej że staraniem koła łowieckiego został gruntownie odnowiony – całkowicie niezgodnie z wyglądem pierwotnym. Pierwotnie pomnik z miejscem na płytę inskrypcyjną był wyodrębniony z tylnego muru w formie ściany pomnikowej łukowato przekrytej (jak wynika z zachowanych projektów tego cmentarza) lub piramidy kamiennej zwieńczonej krzyżem pomnikowym w formie kubika kamiennego wyciętego w rogach - element używany przez Jurkowicza na wielu innych cmentarzach tego okręgu (wynikałoby to z pozostałości tego elementu przed "remontem"). Ogrodzenie stanowił wał z kamienia łamanego, wejście oflankowane dwoma słupkami z kamienia zamykała drewniana furtka. Pochowano na nim 54 Austriaków (w tym 24 znanych z nazwiska żołnierzy 47. Pułku Piechoty z rejonem rekrutacji w okolicach Mariboru w dzisiejszej Słowenii , 87.PP z rejonem rekrutacji w okolicach Celje [Cili] w Słowenii, 14.PP Landwehry z rejonem uzupełnień w okolicach Brna [Brunn] i Jihlawy [Iglau] w Czechach) i 99 Rosjan. Widać z tego że na tym cmentarzu większość pochowanych "Austriaków" to w rzeczywistości Słoweńcy i Czesi.

Organizace

Dokumenty

Záznam v národní databázi

Tematické okruhy:

cintoríny
Autor: JV
Spoluautoři: RK