100. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 100)( 1883 - asi 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

1883 - ?? - velitel (1883 - ??)

Podřízený

Součást

Dokumenty

Tematické okruhy:

pěší pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Zdroje
  • _internet: http://www.austrianphilately.com/dixnut/
  • _internet: http://www.mlorenz.at/