15. zeměbranecký pěší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 15)( 1889 - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Tematické okruhy:

střelecké pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV