28. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 28)( 1698 - 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

?? - ?? - velitel (?? - ??)

Podřízený

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV