36. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 36)( 1683 - 1915)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV