98. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 98)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Podřízený

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV